Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o przystąpieniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warcza

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trąbki Wielkie uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Warcz, gmina Trąbki Wielkie. Granica zmiany planu określona została w załączniku graficznym wymienionej wyżej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do projektów planów miejscowych należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12 w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Trąbki Wielkie.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Accessibility