GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - SPIS KART ADRESOWYCH

 

Lp nr ewidencji miejscowość ulica nr obiekt czas powstania własność uwagi o ochornie
BŁOTNIA
1 Bł-01 Błotnia   6 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
2 Bł-02 Błotnia   8 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
3 Bł-03 Błotnia   10 zagroda XIX/XX w. prywatna  
4 Bł-04 Błotnia   12 zagroda pocz. XXw. prywatna  
5 Bł-05 Błotnia   14 budynek mieszkalny XIX w. prywatna  
6 Bł-06 Błotnia   15 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
7 Bł-07 Błotnia     cmentarz ewangelicki k. XIX w. gminna  
CZERNIEC
1 Czc-01 Czerniec   1 zesp. dworsko-park. + folw pocz. XX w. prywatna post. do rej.
2 Czc-02 Czerniec   1 budynek dworu pocz. XX w. prywatna post. do rej.
3 Czc-03 Czerniec   1 park pocz. XX w. prywatna post. do rej.
4 Czc-04 Czerniec   1 jałownik pocz. XX w. prywatna post. do rej.
5 Czc-05 Czerniec   1 obora pocz. XX w. prywatna post. do rej.
6 Czc-06 Czerniec   1 transformator pocz. XX w. gminna post. do rej.
7 Czc-07 Czerniec     zesp. wsi folwarczej I poł. XX w. -  
8 Czc-08 Czerniec   4 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. prywatna  
9 Czc-09 Czerniec   5 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. prywatna  
CZERNIEWO
1 Czw-01 Czerniewo   obok 3 kapliczka 1908 r. parafialna  
2 Czw-02 Czerniewo   2 budynek mieszkalny I ćw. XX w. prywatna  
3 Czw-03 Czerniewo   5 d. budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
4 Czw-04 Czerniewo   6 zagroda I ćw. XX w. prywatna  
5 Czw-05 Czerniewo   6 budynek mieszkalny 1933 r. prywatna  
6 Czw-06 Czerniewo   6 budynek gospodarczy l. 20-30-te XX w. prywatna  
7 Czw-07 Czerniewo   11 sklep l. 20-30-te XX w. prywatna  
8 Czw-08 Czerniewo   12 zagroda pocz. XX w. prywatna  
DOMACHOWO
1 Do-01 Domachowo     zesp. folwarczy z parkiem XIX w. gm./pryw post. do rej.
2 Do-02 Domachowo     park w zespole XIX w. gm./pryw post. do rej.
3 Do-03 Domachowo     budynek stajni w zespole XIX/XX w. prywatna post. do rej.
DRZEWINA
1 Drz-01 Drzewina   3 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna post. do rej.
2 Drz-02 Drzewina   4 dawna szkoła pocz. XX w. prywatna post. do rej.
3 Drz-03 Drzewina   10 zagroda pocz. XX w. prywatna post. do rej.
4 Drz-04 Drzewina   10 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna post. do rej.
5 Drz-05 Drzewina   10 budynek obory pocz. XX w. prywatna post. do rej.
6 Drz-06 Drzewina   11 zagroda pocz. XX w. prywatna post. do rej.
7 Drz-07 Drzewina   11 budynek obory pocz. XX w. prywatna post. do rej.
8 Drz-08 Drzewina   12 zagroda l. 20-te XX w. prywatna post. do rej.
9 Drz-09 Drzewina   12 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna post. do rej.
10 Drz-10 Drzewina     cmentarz ewangelicki k. XIX w. gminna  
EŁGANOWO
1 Eł-01 Ełganowo     kapliczka w centrum l. 20-te XXw. parafialna  
2 Eł-02 Ełganowo Asfaltowa 11 d. gospoda I., bud. mieszk. 1923 r. prywatna  
3 Eł-03 Ełganowo Asfaltowa 17/19 d. gospoda II., ob. sklep i mieszk. około 1900 r. prywatna  
4 Eł-04 Ełganowo Asfaltowa 16 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
5 Eł-05 Ełganowo Asfaltowa 21 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
6 Eł-06 Ełganowo Asfaltowa 22 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
7 Eł-07 Ełganowo Asfaltowa 26 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
8 Eł-08 Ełganowo Łąkowa 2 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
9 Eł-09 Ełganowo Łąkowa 8 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
10 Eł-10 Ełganowo Macierzy Szkolnej 1 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
11 Eł-11 Ełganowo Macierzy Szkolnej 13 dawny młyn pocz. XX w. prywatna  
12 Eł-12 Ełganowo Macierzy Szkolnej 15 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
13 Eł-13 Ełganowo Macierzy Szkolnej 16 budynek mieszkalny ok. poł XX w. prywatna  
14 Eł-14 Ełganowo Szkolna 3 dawna szkoła pocz. XX w. prywatna  
15 Eł-15 Ełganowo Szkolna 5 d. Klub Rolnika l. 30-te XX w. prywatna  
16 Eł-16 Ełganowo Szkolna 6 dawna poczta pocz. XX w. prywatna  
17 Eł-17 Ełganowo Leśna 1 zagroda pocz. XX w. prywatna  
18 Eł-18 Ełganowo Leśna 1 budynek gospodarczy pocz. XX w.. prywatna  
19 Eł-19 Ełganowo Leśna 4 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
20 Eł-20 Ełganowo Leśna 5 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
21 Eł-21 Ełganowo Leśna 7 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
22 Eł-22 Ełganowo Leśna 8 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
23 Eł-23 Ełganowo Leśna 9 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
61 Eo-01 Ełganowo     zespół dworsko-parkowy XIX/XX w. prywatna  
62 Eo-02 Ełganowo     park XIX w. prywatna  
63 Eo-03 Ełganowo     budynek dworu k. XIX w. prywatna  
64 Eo-04 Ełganowo     transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
GLINNA GÓRA
1 GG-01 Glinna Góra Pawłowo 1 budynek mieszkalny i gospod. pocz. XX w. prywatna  
2 GG-02 Glinna Góra Pawłowo 5 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
3 GG-03 Glinna Góra Pawłowo 8 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
GOŁĘBIEWKO
1 Go-01 Gołębiewko   17-19 park podworski XVIII w. pryw./gmin post. do rej.
2 Go-02 Gołębiewko   17 dawny dwór XVIII w. prywatna post. do rej.
3 Go-03 Gołębiewko     magazyn d. dworski 4 ćw. XIX w. prywatna post. do rej.
4 Go-04 Gołębiewko   7-8 zespół czworaków pocz. XX w. prywatna  
5 Go-05 Gołębiewko   7 budynek mieszkalny ok. 1905 r. prywatna  
6 Go-06 Gołębiewko   8 budynek mieszkalny ok. 1905 r. prywatna  
7 Go-07 Gołębiewko   8 budynek gospodarczy pocz. XX w. prywatna  
8 Go-08 Gołębiewko   11/12 budynek mieszkalny ok. 1857 r. gm./pryw.  
9 Go-09 Gołębiewko   11/12 budynek gospodarczy 3 ćw. XIX w. gm./pryw.  
10 Go-10 Gołębiewko   22 bud. straży granicznej l. 20-te XX w. prywatna  
11 Go-11 Gołębiewko   41 A budynek mieszkalny kolejowy 4 ćw. XIX w. PKP  
12 Go-12 Gołębiewko   41 B budynek dworca kolejowego pocz. XX w. PKP  
GOŁEBIEWO ŚREDNIE
1 GS-01 Gołęiewo Średnie     figura Nepomucena płn. pocz. XX w. parafialna post. do rej.
2 GS-02 Gołęiewo Średnie     figura Nepomucena płd. pocz. XX w. parafialna post. do rej.
3 GS-03 Gołęiewo Średnie   1-3 zesp. dworsko-park. z folwark. XVIII-XIX w. prywatna nr rej. 1614
4 GS-04 Gołęiewo Średnie   1 dwór XVIII-XIX w. prywatna nr rej. 1614
5 GS-05 Gołęiewo Średnie   1 park XIX w. prywatna w odrębie wpisu
6 GS-06 Gołęiewo Średnie     brama II poł. XIX w. prywatna w odrębie wpisu
7 GS-07 Gołęiewo Średnie   2 kordegarda XIX/XX w. prywatna nr rej. 1614
8 GS-08 Gołęiewo Średnie   3 gorzelnia 1859, 1897 r. prywatna nr rej. 1614
9 GS-09 Gołęiewo Średnie   3 kuźnia 1913 r. prywatna nr rej. 1614
10 GS-10 Gołęiewo Średnie   3 obora XIX/XX w. prywatna nr rej. 1614
11 GS-11 Gołęiewo Średnie   3 owczarnia XIX w. prywatna nr rej. 1614
12 GS-12 Gołęiewo Średnie   3 stajnia XIX/XX w. prywatna nr rej. 1614
13 GS-13 Gołęiewo Średnie   3 chlew XIX/XX w. prywatna nr rej. 1614
14 GS-14 Gołęiewo Średnie   3 transformator pocz. XX w. prywatna w odrębie wpisu
15 GS-15 Gołęiewo Średnie   8 budynek straży granicznej XIX/XX w. prywatna  
16 GS-16 Gołęiewo Średnie   9 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
17 GS-17 Gołęiewo Średnie   12 budynek mieszkalny. ok. 1900 r.. prywatna  
18 GS-18 Gołęiewo Średnie   13-18 zespół osady folwarczej ok. 1900 r.    
19 GS-19 Gołęiewo Średnie   13 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. gmin./pryw.  
20 GS-20 Gołęiewo Średnie   15 budynek mieszkalny ok. 1900 r. gmin./pryw.  
21 GS-21 Gołęiewo Średnie   16 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
22 GS-22 Gołęiewo Średnie   17 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
23 GS-23 Gołęiewo Średnie   18 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
24 GS-24 Gołęiewo Średnie     cmentarz ewangelicki pocz. XX w. Sk. Państwa  
GOŁĘBIEWO WIELKIE
1 GoW-01 Gołęiewo Wlk.     kapliczka pocz. XX w. parafialna  
2 GoW-02 Gołęiewo Wlk.     zespół dworsko-parkowy XIX/XX w. gmin./pryw. post. do rej.
3 GoW-03 Gołęiewo Wlk.     park XIX i XX w. gminna post. do rej.
4 GoW-04 Gołęiewo Wlk.   24 budynek dworu II poł. XIX w. gmin./pryw. post. do rej.
5 GoW-05 Gołęiewo Wlk.   12 budynek mieszkalny   prywatna  
6 GoW-06 Gołęiewo Wlk.   14 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
7 GoW-07 Gołęiewo Wlk.   17 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna post. do rej.
8 GoW-08 Gołęiewo Wlk.   17 budynek mieszkalny ok. 1905 r. prywatna post. do rej.
9 GoW-09 Gołęiewo Wlk.   17 budynek gospodarczy pocz. XX w. prywatna post. do rej.
10 GoW-10 Gołęiewo Wlk.   19 budynek mieszkalny ok. 1904 r. prywatna post. do rej.
11 GoW-11 Gołęiewo Wlk.   21 budynek mieszkalny l. 1910-20-te prywatna post. do rej.
12 GoW-12 Gołęiewo Wlk.   21 ogrodzenie I ćw. XX w. prywatna post. do rej.
13 GoW-13 Gołęiewo Wlk.   22 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
14 GoW-14 Gołęiewo Wlk.   28 budynek mieszkalny ok. 1900 r. gminna  
15 GoW-15 Gołęiewo Wlk.   29 zagroda 4 ćw. XIX - 1ćw. XX prywatna  
16 GoW-16 Gołęiewo Wlk.   29 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX - 1ćw. XX prywatna  
17 GoW-17 Gołęiewo Wlk.   29 budynek gospodarczy 4 ćw. XIX - 1ćw. XX. prywatna  
18 GoW-18 Gołęiewo Wlk.   34 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
19 GoW-19 Gołęiewo Wlk.   39 budynek mieszkalny i sklep pocz. XX w. prywatna  
20 GoW-20 Gołęiewo Wlk.   43 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
21 GoW-21 Gołęiewo Wlk.   43 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
22 GoW-22 Gołęiewo Wlk.   44 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
23 GoW-23 Gołęiewo Wlk.   44 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
24 GoW-24 Gołęiewo Wlk.   48 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
25 GoW-25 Gołęiewo Wlk.   48 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
26 GoW-26 Gołęiewo Wlk.   49 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
27 GoW-27 Gołęiewo Wlk.   49 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
28 GoW-28 Gołęiewo Wlk.   50 budynek mieszkalny 1906 r. prywatna  
29 GoW-29 Gołęiewo Wlk.   62 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
30 GoW-30 Gołęiewo Wlk.   63 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
31 GoW-31 Gołęiewo Wlk.   63 budynek mieszkalny 1905 r. prywatna  
32 GoW-32 Gołęiewo Wlk.   63 budynek obory pocz. XX w. prywatna  
33 GoW-33 Gołęiewo Wlk.   63 budynek stodoły pocz. XX w. prywatna  
34 GoW-34 Gołęiewo Wlk.   65 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
35 GoW-35 Gołęiewo Wlk.   76 budynek mieszkalny l. 10-20-te XX w. prywatna  
36 GoW-36 Gołęiewo Wlk.   77 budynek mieszkalny z gosp. ok. 1900 r. prywatna  
37 GoW-37 Gołęiewo Wlk.     transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
GRANICZNA WIEŚ
1 GrW-01 Graniczna Wieś   1 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
2 GrW-02 Graniczna Wieś   3 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
3 GrW-03 Graniczna Wieś   6 budynek mieszkalny 1930 r. prywatna  
4 GrW-04 Graniczna Wieś   7 budynek mieszkalny l. 30-te XX w. prywatna  
5 GrW-05 Graniczna Wieś   10 zesp. zagrody d. kuźni XIX/XX w. prywatna  
6 GrW-06 Graniczna Wieś   10 d. kuźnia 1925 r. prywatna  
7 GrW-07 Graniczna Wieś   11 d. karczma XIX-XX w. gmin./pryw.  
8 GrW-08 Graniczna Wieś   12 d. szkoła ob. budynek mieszk. 4 ćw. XIX w. prywatna  
9 GrW-09 Graniczna Wieś   12 budynek gospodarczy 4 ćw. XIX w. prywatna  
10 GrW-10 Graniczna Wieś   18 bud. mieszk. i zagroda 1939 r. prywatna  
11 GrW-11 Graniczna Wieś     cmentarz ewangelicki 2 poł. XIX w. parafialna  
12 GrW-12 Graniczna Wieś Jaszkowo   cmentarz ewangelicki poł. XIX w. prywatna  
KACZKI
1 Ka-01 Kaczki Gdańska 7 zespół dworsko-parkowy XIX/XX w.. prywatna post. do rej.
2 Ka-02 Kaczki Gdańska 7 dwór 2 poł. XIX w. prywatna post. do rej.
3 Ka-03 Kaczki Gdańska 7 park XIX/XX w.. prywatna post. do rej.
4 Ka-04 Kaczki Gdańska 1 (d.16) zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
5 Ka-05 Kaczki Gdańska 1 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
6 Ka-06 Kaczki Gdańska 1 budynek gospodarczy pocz. XX w. prywatna  
7 Ka-07 Kaczki Gdańska 3 (d.16) zespół zagrody XIX/XX w. prywatna  
8 Ka-08 Kaczki Gdańska 3 (d.16) budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
9 Ka-09 Kaczki Gdańska 3 (d.16) budynek gospodarczy XIX/XX w. prywatna  
10 Ka-10 Kaczki Gdańska 9 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
11 Ka-11 Kaczki Gdańska 17 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
12 Ka-12 Kaczki Gdańska 29 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
13 Ka-13 Kaczki Parkowa (d. 17) d. szkoła 1914 r. prywatna  
14 Ka14 Kaczki Parkowa (d. 17) bud. gosp. d. szkoły pocz. XX w. prywatna  
15 Ka-15 Kaczki Parkowa   transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
16 Ka-16 Kaczki Spacerowa 6 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. prywatna  
17 Ka-17 Kaczki Spacerowa   cmentarz poewangelicki 2 poł. XIX w. gm/pryw.  
KLĘPINY
1 Klp-01 Klępiny   2 zespół d. kuźni pocz. XX w. prywatna  
2 Klp-02 Klępiny   6 zagroda XIX-XX w. prywatna  
3 Klp-03 Klępiny   6 budynek mieszkalny przełom XIX i XX w. prywatna  
4 Klp-04 Klępiny   6 budynek gospodarczy XIX-XX w. prywatna  
5 Klp-05 Klępiny   7 budynek mieszkalny przełom XIX i XX w. prywatna  
6 Klp-06 Klępiny   8 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
7 Klp-07 Klępiny   10 zagroda pocz. XX w. prywatna  
KLESZCZEWO
1 Klw-01 Kleszczewo     d. zespół dworsko-parkowy poł. XIX w.    
2 Klw-02 Kleszczewo     park podworski k. XVII, poł. XIX w. gminna post. do rej.
3 Klw-03 Kleszczewo   d. 15 budynek mieszk. z oborą 4 ćw. XIX w. prywatna  
4 Klw-04 Kleszczewo     dawny młyn ok. 1900 r. gm/pryw.  
5 Klw-05 Kleszczewo Szkolna 18 dawna szkoła ok. 1910 r. prywatna  
6 Klw-06 Kleszczewo Szkolna 20 budynek mieszkalny 1914 r. gm/pryw.  
7 Klw-07 Kleszczewo     transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
KŁODAWA
1 Kld-01 Kłodawa Gdańska 12 zespół kościoła i plebanii 1280-1735 r. parafialna nr rej. 309
2 Kld-02 Kłodawa Gdańska 12 kościół 1735 r. parafialna nr rej. 309
3 Kld-03 Kłodawa Gdańska 12 cmentarz przy kościele XIX/XX w. parafialna nr rej. 309
4 Kld-04 Kłodawa Gdańska 12 figura św. Nepomucena XIX/XX w. parafialna wpis zab. ruch.
5 Kld-05 Kłodawa Gdańska 4 zagroda pocz. XX w. prywatna  
6 Kld-06 Kłodawa Gdańska 4 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
7 Kld-07 Kłodawa Gdańska 4 bud. gosp. - obora pocz. XX w. prywatna  
8 Kld-08 Kłodawa Gdańska 4 bud. gosp. - stajnia pocz. XX w. prywatna  
9 Kld-09 Kłodawa Gdańska 10 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
10 Kld-10 Kłodawa Gdańska 12 plebania XIX/XX w. parafialna post. do rej.
11 Kld-11 Kłodawa Gdańska 12 bud. gosp. plebanii pocz. XX w. parafialna  
12 Kld-12 Kłodawa Gdańska 18 bud. mieszk. przy d. piekarni XIX/XX w. prywatna  
13 Kld-13 Kłodawa Gdańska 20 budynek miszk/poczty pocz. XX w. Sk. Państwa  
14 Kld-14 Kłodawa Gdańska 24-38 pierzeja ulicy XIX/XX w.   post. do rej.
15 Kld-15 Kłodawa Gdańska 24 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna post. do rej.
16 Kld-16 Kłodawa Gdańska 29/31 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
17 Kld-17 Kłodawa Gdańska 33 zagroda 4 ćw. XX w. prywatna  
18 Kld-18 Kłodawa Gdańska 33 budynek mieszkalny 4 ćw. XX w. prywatna  
19 Kld-19 Kłodawa Gdańska 35 dawna kuźnia XIX/XX w. prywatna  
20 Kld-20 Kłodawa Gdańska 38 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna post. do rej.
21 Kld-21 Kłodawa Gdańska 40 dawna plebania XIX/XX w. spółdzielcza  
22 Kld-22 Kłodawa Gdańska   transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
23 Kld-23 Kłodawa Szkolna 6 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
24 Kld-24 Kłodawa Szkolna 8 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
25 Kld-25 Kłodawa Szkolna 12 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
26 Kld-26 Kłodawa Zastawna 1-2 zespół folwarku pomłyńskiego XIX/XX w.   post. do rej.
27 Kld-27 Kłodawa Zastawna 1 bud. mieszk. + gospod. XIX/XX w. prywatna post. do rej.
28 Kld-28 Kłodawa Zastawna 1 d. młyn wodny nast. spichlerz 1906 r. spółdzielcza post. do rej.
29 Kld-29 Kłodawa Zastawna 2 budynek mieszkalny w zesp. XIX/XX w. spółdzielcza post. do rej.
30 Kld-30 Kłodawa   18 cmentarz poewangelicki XIX/XX w. gminna  
31 Kld-31 Kłodawa   12 cmentarz parafialny pocz. XX w. parafialna  
ŁAGUSZEWO
1 Ła-01 Łaguszewo     zespół pofolwarczy XIX w. pryw./SP  
2 Ła-02 Łaguszewo   1 d. gorzelnia XIX/XX w. gmin./pryw.  
37 Ła-03 Łaguszewo   2 budynek mieszkalny XIX/XX w. Sk. Państwa  
4 Ła-04 Łaguszewo     obora XIX w. prywatna  
5 Ła-05 Łaguszewo     d. leśniczówka l. 20-te XX w. prywatna  
MIERZESZYN
1 Mi-01 Mierzeszyn Wolności   kościół parafialny XIV, XVIII, XX w. parafialna nr rej. 311
2 Mi-02 Mierzeszyn Wolności   mur wokół cmentarza kościeln. ok. poł. XIX w. parafialna otocz. wpisu
3 Mi-03 Mierzeszyn Wolności   zespół kościół poew. + cment. XIX/XX w. parafialna nr rej. 1110
4 Mi-04 Mierzeszyn Wolności   kościół poewangelicki 1901 r. wyznaniowa nr rej. 1110
5 Mi-05 Mierzeszyn Wolności   otoczenie i aleja kościoła poew. pocz. XX w. parafialna nr rej. 1110
6 Mi-06 Mierzeszyn Wolności   cmentarz poewangel. pocz. XX w. parafialna nr rej. 1110
7 Mi-07 Mierzeszyn Kasztanowa 2 Klub Ruchu - d. karczma k. XIX w. pryw./gmin.  
8 Mi-08 Mierzeszyn Kasztanowa 5 Sklep spożywczy XIX/XX w. prywatna  
9 Mi-09 Mierzeszyn Kasztanowa 6 zespół zagrody pocz. XX w. prywatna  
10 Mi-10 Mierzeszyn Kasztanowa 6 budynek mieszkalny 1914 r. prywatna  
11 Mi-11 Mierzeszyn Kasztanowa 6 budynek gospodarczy pocz. XX w. prywatna  
12 Mi-12 Mierzeszyn Szkolna 6 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. prywatna  
13 Mi-13 Mierzeszyn Szkolna 8 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
14 Mi-14 Mierzeszyn Wolności 2 zagroda rolnicza pocz. XX w. prywatna  
15 Mi-15 Mierzeszyn Wolności 12 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
16 Mi-16 Mierzeszyn Wolności 17 plebania - budynek mieszkalny 2 poł. XIX w. parafialna  
17 Mi-17 Mierzeszyn Wolności 17 plebania - budynek gospodarczy 2 poł. XIX w. parafialna  
18 Mi-18 Mierzeszyn Wolności 19 szkoła podstawowa XIX/XX, l.20-30te XX gminna  
19 Mi-19 Mierzeszyn Wolności 24 biblioteka 1931 r. gminna  
20 Mi-20 Mierzeszyn Wolności 27 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
21 Mi-21 Mierzeszyn Wolności 30 zagroda 1 ćw. XX w. prywatna  
22 Mi-22 Mierzeszyn Wolności 30 budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. prywatna  
23 Mi-23 Mierzeszyn Wolności 33 sklep l. 20-30-te XX w. prywatna  
24 Mi-24 Mierzeszyn Wolności 35 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
25 Mi-25 Mierzeszyn Wolności 39 zagroda pocz. XX w. prywatna  
26 Mi-26 Mierzeszyn Wolności 39 budynek mieszkalny ok. 1913 r. prywatna  
27 Mi-27 Mierzeszyn Wolności 42 zagroda przy kuźni pocz. XX w. prywatna  
28 Mi-28 Mierzeszyn Wolności 42 budynek mieszkalny 1909 r. prywatna  
29 Mi-29 Mierzeszyn Wolności   cmentarz katolicki 1 połowa XX w. parafialna  
PAWŁOWO
1 Pa-01 Pawłowo     zespół dworsko-parkowy XIX w. prywatna  
2 Pa-02 Pawłowo     park XIX w. prywatna  
3 Pa-03 Pawłowo     magazyn k. XIX w. prywatna  
4 Pa-04 Pawłowo     grobowiec i cmentarz 1 poł. XIX w. prywatna  
5 Pa-05 Pawłowo   12 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
POSTOŁOWO
1 Po-01 Postołowo   7 zagroda pocz. XX w. prywatna  
2 Po-02 Postołowo   7 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
3 Po-03 Postołowo   9 zagroda pocz. XX w. prywatna  
4 Po-04 Postołowo   9 budynek d. szkoły pocz. XX w. prywatna  
5 Po-05 Postołowo   18 zagroda k. XIX w. prywatna  
6 Po-06 Postołowo   18 budynek mieszkalny 1860 r. prywatna  
7 Po-07 Postołowo   28 zagroda k. XIX w. prywatna  
8 Po-08 Postołowo   28 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
9 Po-09 Postołowo   28 budynek gospodarczy pocz. XX w. prywatna  
10 Po-10 Postołowo   30 zagroda l. 20-30-te XX w. prywatna  
11 Po-11 Postołowo   35 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
12 Po-12 Postołowo   36 budynek gospodarczy l. 30-te XX w. prywatna  
13 Po-13 Postołowo   37 budynek mieszkalny k. XIX w. prywatna  
14 Po-14 Postołowo   38 budynek mieszkalny 1906 r. prywatna  
15 Po-15 Postołowo   xx zagroda 1 poł. XX w. prywatna  
16 Po-16 Postołowo     cmentarz ewangelicki 2 poł. XIX w. gminna  
PRUSKA KARCZMA
1 PK-01 Pruska Karczma     cmentarz XVIII-XX w. Sk. Państwa post. do rej.
2 PK-02 Pruska Karczma     zespół leśniczówki 1884 r. Sk. Państwa  
ROŚCISZEWKO
1 Rko-01 Rościszewko     zespół dworsko-folwarczy XIX/XX w.    
2 Rko-02 Rościszewko   1 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
3 Rko-03 Rościszewko   6 d. budynek gospodarczy XIX/XX w. prywatna  
4 Rko-04 Rościszewko   8 d. budynek gospodarczy XIX/XX w. prywatna  
ROŚCISZEWO
1 Ro-01 Rościszewo     zespół dworsko-folwarczny XIX w. gminna post. do rej.
2 Ro-02 Rościszewo     park XIX w. gminna post. do rej.
3 Ro-03 Rościszewo   19 budynek dworu 3 ćw. XIX w. gminna post. do rej.
4 Ro-04 Rościszewo     budynek obory k. XIX w. gminna post. do rej.
5 Ro-05 Rościszewo   19 d. rządcówka folwarku 1 ćw. XIX w. gmin./pryw. post. do rej.
6 Ro-06 Rościszewo   18 d. budynek gosp., ob. mieszk. k. XIX w. prywatna  
7 Ro-07 Rościszewo   17 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
8 Ro-08 Rościszewo   25 budynek mieszk. poniatówka 1937 r. prywatna  
9 Ro-09 Rościszewo   26 zespół "poniatówki" 1937 r. prywatna  
10 Ro-10 Rościszewo   26 budynek mieszk. poniatówka 1937 r. prywatna post. do rej.
SOBOWIDZ
1 So-01 Sobowidz Kościuszki 31 zespół kościół + plebania 4 ćw. XIX w. parafialna post. do rej.
2 So-02 Sobowidz Kościuszki 31 kościół 1880 r. parafialna post. do rej.
3 So-03 Sobowidz Kościuszki 31 ogrodzenie wokó kościoła 4 ćw. XIX w. parafialna post. do rej.
4 So-04 Sobowidz Kościuszki 31 plebania 4 ćw. XIX w. parafialna post. do rej.
5 So-05 Sobowidz Kościuszki 31 gospodarczy (z dobud. kapl.) l. 20-30-te XX w. parafialna post. do rej.
6 So-06 Sobowidz Spacerowa   cmentarz d. ewang. pocz. XX w. parafialna post. do rej.
7 So-07 Sobowidz Spacerowa   kostnica 1 ćw. XX w. parafialna post. do rej.
8 So-08 Sobowidz Spacerowa   kaplica I 4 ćw. XIX w. parafialna post. do rej.
9 So-09 Sobowidz Spacerowa   kaplica II k. XIX w. parafialna post. do rej.
10 So-10 Sobowidz Spacerowa   kaplica III 2 poł. XX w. parafialna post. do rej.
11 So-11 Sobowidz Kościuszki 25-27 zespół dworsko-park. z folw. XV-XIX w.   nr rej. 1586
12 So-12 Sobowidz Kościuszki   park XIX w. prywatna nr rej. 1586
13 So-13 Sobowidz Kościuszki   relikty zamku krzyżackiego XII-XV w. prywatna nr rej. 1586
14 So-14 Sobowidz Kościuszki 27 budynek dworu 1880r. prywatna nr rej. 1586
15 So-15 Sobowidz Kościuszki 27 stodoła pocz. XX w. Hozpol Sp nr rej. 1586
16 So-16 Sobowidz Kościuszki 27 bukaciarnia 1902 r. Hozpol Sp nr rej. 1586
17 So-17 Sobowidz Kościuszki 27 gorzelnia 4 ćw. XIX w. Hozpol Sp na ter. wpisu
18 So-18 Sobowidz Kościuszki 27 kuźnia XIX/XX w. Hozpol Sp na ter. wpisu
19 So-19 Sobowidz Kościuszki 17-23 zespół d. cukrowni 2 poł. XIX w. prywatna post. do rej.
20 So-20 Sobowidz Kościuszki 23 d. cukrownia - dom właściciela ok. 1870 r. prywatna post. do rej.
21 So-21 Sobowidz Kościuszki 17-21 d. cukrownia (Chemco, odlewnia) XIX/XX w. prywatna post. do rej.
22 So-22 Sobowidz Kościuszki 17-21 d. cukrownia - ogrodzenie XIX/XX w. prywatna post. do rej.
23 So-23 Sobowidz Bukowa 1,2,3 zespół osady leśnej pocz. XX w. pryw/SP  
24 So-24 Sobowidz Bukowa 2 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
25 So-25 Sobowidz Dworcowa 3 d. budynek mieszkalny XIX/XX w. spółdzielcza  
26 So-26 Sobowidz Dworcowa 4 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
27 So-27 Sobowidz Dworcowa 4 budynek gospodarczy ok. 1900 r. prywatna  
28 So-28 Sobowidz Dworcowa 5 dawny dworzec kolejowy 4 ćw. XX w. PKP  
29 So-29 Sobowidz Dworcowa 7 budynek mieszkalny 4 ćw. XX w. PKP  
30 So-30 Sobowidz Kościuszki 5 budynek mieszkalny l. 20-te XX w. prywatna  
31 So-31 Sobowidz Kościuszki 7 budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. PKP  
32 So-32 Sobowidz Kościuszki 8 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
33 So-33 Sobowidz Kościuszki 9 Ośrodek Zdrowia pocz. XX w. gminna  
34 So-34 Sobowidz Kościuszki 14 budynek mieszkalny 2 poł. XIX w. gminna  
35 So-35 Sobowidz Kościuszki 22 bud. mieszk. + poczta XIX/XX w. gminna  
36 So-36 Sobowidz Kościuszki 24 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
37 So-37 Sobowidz Kościuszki 25 budynek mieszkalny XIX/XX - 50/60 XX w. gminna na ter. wpisu
38 So-38 Sobowidz Kościuszki 26 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
39 So-39 Sobowidz Kościuszki 27A budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. prywatna na ter. wpisu
40 So-40 Sobowidz Kościuszki 28 budynek mieszkalny XIX/XX w. pryw./gmin.  
41 So-41 Sobowidz Kościuszki 33 dawna szkoła ok. 1900r. prywatna  
42 So-42 Sobowidz Kościuszki 33 budynek gospodarczy ok. 1900r. prywatna  
43 So-43 Sobowidz Kościuszki 36/38 budynek mieszkalny XIX/XX w. gmin/pryw.  
44 So-44 Sobowidz Kościuszki 40-54 zespół zabudowy folw. + trafost. 2 ćw. XX w.    
45 So-45 Sobowidz Kościuszki 56 d. nadleśnictwo zesp. ok. 1900r. Sk. Państwa  
46 So-46 Sobowidz Kościuszki 56 d. nadleśnictwo bud. mieszk. ok. 1900r. Sk. Państwa  
47 So-47 Sobowidz Kościuszki 56 d. nadleśnictwo gospod. ok. 1900r. Sk. Państwa  
48 So-48 Sobowidz Kościuszki 58 budynek mieszkalny 2 poł. XIX w. prywatna  
49 So-49 Sobowidz Kościuszki 64 zespół pomłyński XIX/XX w. prywatna post. do rej.
50 So-50 Sobowidz Kościuszki 64 dom młynarza XIX/XX w. prywatna post. do rej.
51 So-51 Sobowidz Kościuszki 64 budynek młyna XIX/XX w. prywatna post. do rej.
52 So-52 Sobowidz Kościuszki   stodoła przy młynie XIX/XX w. prywatna  
53 So-53 Sobowidz Kościuszki 68 budynek mieszkalny poł. XIX w. gmin/pryw  
54 So-54 Sobowidz Kościuszki 70 budynek mieszkalny 2 poł. XIX w. gmin/pryw  
55 So-55 Sobowidz Kościuszki 72 budynek mieszkalny poł. XIX w. gmin/pryw  
56 So-56 Sobowidz Kościuszki 76 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
57 So-57 Sobowidz Kościuszki 78/80 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
58 So-58 Sobowidz Kościuszki 82 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
59 So-59 Sobowidz Leśna 2 budynek mieszkalny ok. 1900r. prywatna  
60 So-60 Sobowidz Leśna 4 budynek mieszkalny ok. 1900r. prywatna  
61 So-61 Sobowidz Morenowa 1 bud. mieszk. - d. czworak 4 ćw. XIX w. pryw./gmin.  
62 So-62 Sobowidz Morenowa 4 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
63 So-63 Sobowidz Morenowa 16 budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. prywatna  
64 So-64 Sobowidz Morenowa 18 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
65 So-65 Sobowidz Morenowa 20 budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. prywatna  
66 So-66 Sobowidz Morenowa 22 budynek mieszkalny pocz. XX w. gminna  
67 So-67 Sobowidz Spacerowa 1 budynek mieszkalny ok. 1910 r. Sk. Państwa  
68 So-68 Sobowidz Spacerowa 1 budynek gospodarczy ok. 1910 r. Sk. Państwa  
TRĄBKI MAŁE
1 TM-01 Trąbki Małe   3 dawna karczma k. XIX w. gminna  
2 TM-02 Trąbki Małe   9 budynek mieszkalny l. 20-30-te XX w. prywatna  
3 TM-03 Trąbki Małe   16 budynek mieszkalny 1 ćw. XX w. prywatna  
4 TM-04 Trąbki Małe     cmentarz poewangelicki poł. XIX w. brak danych  
TRĄBKI WIELKIE
1 TW-01 Trąbki Wielkie Gdańska 6 kościół 1628 r. parafialna nr rej. 783
2 TW-02 Trąbki Wielkie Gdańska 6 otocz. kościoła 1 poł. XIX w. parafialna nr rej. 783
3 TW-03 Trąbki Wielkie     zespół podworski ok. poł. XIX w. prywatna nr rej. 783
4 TW-04 Trąbki Wielkie     park XIX .w prywatna nr rej. 783
5 TW-05 Trąbki Wielkie Parkowa 1 dwór 2 poł. XIX w. prywatna nr rej. 783
6 TW-06 Trąbki Wielkie     mur wokół parku z bramami pocz. XX w. prywatna nr rej. 783
7 TW-07 Trąbki Wielkie     budynek gospodarczy I 2 poł. XIX w. spółdzielcza nr rej. 783
8 TW-08 Trąbki Wielkie     budynek gospodarczy II 2 poł. XIX w. spółdzielcza nr rej. 783
9 TW-09 Trąbki Wielkie Gdańska 2 dawna karczma XIX/XX w. prywatna nr rej. 783
10 TW-10 Trąbki Wielkie Gdańska / Pocztowa   dawna karczma XIX/XX w. prywatna nr rej. 783
11 TW-11 Trąbki Wielkie Gdańska 2 stodoła przy d. karczmie XIX/XX w. prywatna nr rej. 783
12 TW-12 Trąbki Wielkie Gdańska 4 budynek mieszk. w zesp. kość. k. XIX w. parafialna nr rej. 783
13 TW-13 Trąbki Wielkie Gdańska 4 budynek gosp. w zesp. kość. k. XIX w. parafialna na ter. wpisu
14 TW-14 Trąbki Wielkie Gdańska 6 plebania pocz. XX w. parafialna na ter. wpisu
15 TW-15 Trąbki Wielkie Gdańska   budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
16 TW-16 Trąbki Wielkie Gdańska 14 zespół gospodarstwa pocz. XX w. prywatna  
17 TW-17 Trąbki Wielkie Gdańska 14 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
18 TW-18 Trąbki Wielkie Gdańska 19 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
19 TW-19 Trąbki Wielkie Gdańska 10 budynek szkoły 1 1 ćw. XX w. gminna  
20 TW-20 Trąbki Wielkie Gdańska 10 budynek szkoły 2 1 ćw. XX w. gminna  
21 TW-21 Trąbki Wielkie Gdańska 24 zespół leśniczówki 3 ćw. XIX w. Sk. Państwa  
22 TW-22 Trąbki Wielkie Gdańska 24 budynek leśniczówki l. 1870-1890 Sk. Państwa  
23 TW-23 Trąbki Wielkie Parkowa 4 dawny czworak folwarczy ok. poł. XIX w. gminna  
24 TW-24 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 8 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. gmin/pryw  
25 TW-25 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 8 budynek gospodarczy ok. 1900 r. gmin/pryw  
26 TW-26 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 9 budynek mieszkalny XIX/XX w. prywatna  
27 TW-27 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 10 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
28 TW-28 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 12 budynek mieszkalny d. szkoła ok. 1900 r. gminna  
29 TW-29 Trąbki Wielkie K. Pawłowskiej 16 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. gminna  
30 TW-30 Trąbki Wielkie Pocztowa 2 zabud. gospod. d. karczmy XIX/XX w. prywatna nr rej. 783
31 TW-31 Trąbki Wielkie Pocztowa 3 mleczarnia ok. 1900 r. spółdzielcza  
32 TW-32 Trąbki Wielkie Pocztowa 8 budynek mieszkalny ok. 1900 r. prywatna  
33 TW-33 Trąbki Wielkie Polonii Gdańskiej 1 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
34 TW-34 Trąbki Wielkie Polonii Gdańskiej 2 budynek mieszkalny 4 ćw. XIX w. prywatna  
35 TW-35 Trąbki Wielkie Polonii Gdańskiej   cmentarz parafialny 2 poł. XIX w. parafialna  
WARCZ
1 Wa-01 Warcz   1 zespół pofolwarczy XIX w. prywatna  
2 Wa-02 Warcz   1 park XIX w. prywatna  
3 Wa-03 Warcz   1 budynek mieszkalny pocz. XX w. prywatna  
4 Wa-04 Warcz   1 budynek gospodarczy I 1920 r. prywatna  
5 Wa-05 Warcz   1 budynek gospodarczy II 1920 r. prywatna  
6 Wa-06 Warcz   1 stodoła ok. 1920 r. prywatna  
7 Wa-07 Warcz   1 transformator ok. 1920 r. Sk. Państwa  
8 Wa-08 Warcz   9 szkoła 1910 r. gminna post. do rej.
9 Wa-09 Warcz     słupki wejściowe 1672 r. prywatna post. do rej.
WOJANOWO
1 Wo-01 Graniczna Wieś Wojanowo 32 Leśniczówka (Nadl. Kolbudy) 1928 r. Sk. Państwa  
ZASKOCZYN
1 Za-01 Zaskoczyn     zespół pofolwarczy XIX/XX w.    
2 Za-02 Zaskoczyn     park i grobowiec XIX w. Sk. Państwa  
3 Za-03 Zaskoczyn     brama pocz. XX w. prywatna  
4 Za-04 Zaskoczyn   6 dom pocz. XX w. prywatna  
5 Za-05 Zaskoczyn     cmentarz ewangelicki pocz. XX w. Sk. Państwa  
6 Za-06 Zaskoczyn     cmentarz pocholeryczny brak danych Sk. Państwa  
ZŁA WIEŚ
1 ZW-01 Zła Wieś   ob. 8 transformator pocz. XX w. Sk. Państwa  
2 ZW-02 Zła Wieś     cmentarz ewangelicki pocz. XX w. Sk. Państwa