UCHWAŁA Nr 49/VII/2006
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie wskazania do dofinansowania na konserwację zabytków kościoła w Trąbkach Wielkich.

 treść uchwały