alt     08 grudnia 2015 roku Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska Cornelia Peiper odwiedziła Gimnazjum im. K. Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. Panią Konsul powitała dyrektor Ewa Tuz. W pierwszym punkcie wizyty Pani Cornelia Pieper zwiedziła gimnazjum oraz spotkała się młodzieżą podczas zajęć lekcyjnych. W drugiej części z udziałem Doroty Niewiadomskiej nauczycielki języka niemieckiego przekazała pani dyrektor Ewie Tuz zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec Franka-Walter Steinmeiera do udziału w Międzynarodowym Forum Polityki Kulturalnej i Oświatowej, które odbędzie się w kwietniu 2016 roku w Berlinie. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka jest jedną z trzydziestu zaproszonych placówek z całego świata, a jedyną z Polski.

Reprezentować ją będzie delegacja w składzie dyrektor, nauczyciel języka niemieckiego i troje uczniów.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images/2015/20151208Konsul

 

 

info i foto wkempa