Wizyta mieszkańców gminy Markt Uehlfeld    Gmina Trąbki Wielkie w dniach 18 – 25 maja 2013 roku gościła mieszkańców partnerskiej gminy niemieckiej Uehlfeld wraz z Burmistrzem Wenerem Stoeckerem.

     Podczas wizyty niemieccy goście wzięli udział w międzynarodowej konferencji w zakresie polityki rowerowej – o strategii mobilności elektrycznej, zorganizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Postołowie. Spotkali się z rolnikami i przedsiębiorcami z gminy Trąbki Wielkie dzieląc się doświadczeniami między innymi nietypowej dla naszego regionu uprawie chrzanu.
     Niemieccy samorządowcy wzięli udział też w Sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie. Radni Uehlfeld zabierali głos w dyskusji i m.in. przekazywali swoje doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Podczas wizyty toczyły się również rozmowy o możliwości współpracy młodzieży obu gmin. Uznając, że równie ważne jak zaangażowanie we współpracę władz gminy jest zaangażowanie mieszkańców. W niedzielę zaproszono gości na spotkanie przy ognisku, piknik strażacki w Sobowidzu. Podsumowując wizytę Wójt Gminy Błażej Konkol wyraził nadzieję, że dobra współpraca z gminą partnerską przyniesie korzyści dla społeczności gmin, a spotkania mieszkańców dadzą możliwość wymiany poglądów i doświadczeń.

     Wizyta była współfinansowana ze środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

 

 

FOTORELACJA

 

18.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/18

 

19.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/19

 

20.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/20

 

21.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/21

 

22.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/22

 

23.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/23

 

24.05.2013

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://trabkiw.ug.gov.pl/images//2013/20130500Uehlfeld/24