Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NOWY SPRZĘT MULTIMEDIALNY W SALI GOKSIR JUŻ DZIAŁA!

Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą już korzystać ze sprzętu znajdującego się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. W ramach projektu „Zakup wyposażenia sali widowiskowej” sala wzbogaciła się bowiem o: projektor, ekran elektryczny, router z funkcją wi-fi, amplituner, wzmacniacz do nagłośnienia konferencyjnego, zestaw głośników, mikrofony, statywy do mikrofonów i sprzęt pomocniczy.

Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W Sali z w/w sprzętem odbywają się już spotkania i konferencje o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzieci i młodzież ćwiczą na zajęciach tanecznych, a dorośli na zajęciach zumby. Mieszkańcy naszej Gminy uczą się tam grać na pianinie, gitarze i trąbce. Spotykają się harcerze na zbiórkach, a seniorzy na potańcówkach. Jest to także miejsce prób Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Gryf Gminy Trąbki Wielkie. Korzystają tam również z nowego sprzętu artyści, zarówno piosenkarze jak i muzycy występujący dla lokalnej społeczności.

Taką możliwość mają także zainteresowane osoby prywatne. Mając w/w sprzęt planowane są w najbliższej przyszłości wiele różnorodnych wydarzeń. Szczegółowe informacje ich dotyczące dostępne będą na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie: https://raport.pse.pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Accessibility