Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nabór środków Z LGD Trzy Krajobrazy

NABÓR ŚRODKÓW Z LGD Trzy Krajobrazy
🟢Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
📌dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 25/2023 na działanie: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”
📌oraz w ramach naboru nr 26/2023 na działanie: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”.
🟢Szczegółowe informacje dostępne pod linkami:

Accessibility