Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza konsultacje
w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020, poz. 1057) prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.

Uwagi i opinie do projektu ww. Programu   należy składać w terminie od dnia 8 października 2020 roku do dnia 23 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie do godz. 15:00 lub przesyłać drogą listową na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie  lub pocztą elektroniczną  na adres: h.wroclawska@trabkiw.ug.gov.pl

Do pobrania :

Accessibility