Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Konsultacje dot. zmiany wytycznych TEN-T

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie zmiany unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Termin konsultacji do 5 maja 2021.

Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) reguluje politykę UE w zakresie infrastruktury transportowej. Polityka ta ma w szczególności na celu ułatwianie przepływów w transporcie między państwami członkowskimi oraz wspieranie spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Zgodnie z planem działania zawartym w komunikacie Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu oraz ze strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności w 2021 r. planowany jest wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie TEN-T. Konsultacje te stanowią część oceny skutków, która będzie stanowić podstawę wniosku ustawodawczego dotyczącego zmienionego rozporządzenia w sprawie TEN-T.

Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane instytucje, jak i osoby prywatne do wyrażenia swoich poglądów. Więcej informacji oraz formularze online dostępne są tutaj.

Termin konsultacji do 5 maja 2021r.

Accessibility