Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Komunikat Wójta Gminy – 05.06.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie. Przez blisko 3 miesiące, co tydzień informuję Państwa o stanie bezpieczeństwa w Gminie Trąbki Wielkie w związku z epidemią koronawirusa. Ze względu na wejście w IV etap znoszenia ograniczeń, dzisiejszy raport będzie ostatnim.

🔵Epidemia stała się dla nas, społeczności Gminy Trąbki Wielkie, wyzwaniem i czasem próby. Uważam, że wspólnymi siłami daliśmy radę. Każdy dołożył swoją cegiełkę w walce z COVID-19. Nad sytuacją czuwał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Strażacy dezynfekowali przystanki i zabezpieczali wydawanie żywności przez GOPS. Z ich wozów słyszeliśmy komunikaty epidemiologiczne. Za pośrednictwem Sołtysów do naszych seniorów trafiło blisko 1,5 tysiąc maseczek ochronnych. Od połowy kwietnia, pomimo ograniczeń w kontaktach, nasi lekarze z Ośrodków Zdrowia w Mierzeszynie, Sobowidzu i w Trąbkach Wielkich udzielili łącznie 4 768 porad medycznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym czasie udzielił pomocy w 2307 przypadkach, i sprawnie wydawał pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących rodzin. Urząd Gminy obsłużył łącznie 2089 spraw.

🔵W tym trudnym czasie otrzymywaliśmy pomoc od Wojewody Pomorskiego, Starosty Gdańskiego, z Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potrafiliśmy również z własnego budżetu zakupić dodatkowe środki bezpieczeństwa, które trafiły do szkół, przedszkola, urzędu gminy, jednostek OSP. Wszystkim dobroczyńcom, tym znanym i nieznanym, serdecznie dziękuję.

🔵Urząd Gminy, mimo szczególnego trybu pracy, nie zwalniał tempa. W ostatnim czasie pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 630 tys. zł z na: remonty dróg w Kłodawie i Granicznej Wsi, na budowę boiska do koszykówki w Błotni, na usuwanie Barszczu Sosnowskiego, na zakup nowego sprzętu komputerowego do naszych szkół. Dodatkowo ubiegamy się o środki unijne w wysokości 2 000 000 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Kłodawie. W maju oddaliśmy do użytku 4 ulice w Trąbkach Wielkich wybudowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019. Obecnie prace trwają na 900-metrowym odcinku drogi powiatowej prowadzącej do Pawłowa. Dobiegają końca prace związane z budową oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Sobowidz za ok 26 mln zł brutto. W tym tygodniu przekazałem do naszych szkół, na ręce dyrektorów, nowe komputery zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła”. Na ten cel otrzymaliśmy finansowanie w wysokości 70 000 zł.

🔵Od poniedziałku 8 czerwca Urząd Gminy będzie działał jak przed epidemią, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (obowiązek zakrywania twarzy i nosa oraz dezynfekcja rąk). Cały czas będzie czynny na parterze Punkt Obsługi Interesantów, łącznie ze skrzynką podawczą. W miarę możliwości zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem Gminy.

🔵Od 13 czerwca będziemy mogli już korzystać ze świetlic wiejskich na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, który opublikujemy na stronie GOKSiR-u i Urzędu Gminy.

🔵Dziękuję służbom, darczyńcom i wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem. Dziękuję Wam, Szanowni Mieszkańcy, za zrozumienie sytuacji i stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Wierzę, że mimo wszelkich negatywnych okoliczności i następstw epidemii będziemy potrafili widzieć wokół siebie dobre rzeczy. „Zza każdej chmury, choćby najciemniejszej, zawsze wychodzi słońce” – życzę nam wszystkim, by nastąpiło to jak najszybciej.

Dobrego weekendu!

Błażej Konkol

 

[/responsivevoice]

Accessibility