Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KOMUNIKAT – DODATEK WĘGLOWY DLA MIESZKAŃCÓW DOMÓW WIELORODZINNYCH (np. BLOKÓW, KAMIENIC)

Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych, w przypadku gdy dom/blok/kamienica ogrzewany jest paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego) – zarówno poprzez indywidualne źródła ogrzewania zainstalowane w lokalach (źródło to musi być głównym źródłem ogrzewania lokalu) jak i poprzez ogrzewanie z kotłowni węglowej znajdującej się w budynku, bądź z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy.

Na każdy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym należy złożyć indywidualnie wniosek o dodatek węglowy.

Lokalna sieć ciepłownicza jest to sieć ciepłownicza dostarczająca ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła. Zaś lokalne źródło ciepła oznacza:

1) kotłownię lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku;

2) ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do budynków.

Uwaga: W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Accessibility