Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenia Urzędu Gminy

Zawiadomienie o wydaniu decyzji – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia,

że dnia 1 czerwca 2020 roku została wydana decyzja znak OŚ.6220.2.8.DEC.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 70, 71 obręb Kłodawa, gmina Trąbki Wielkie

Czytaj dalej

Accessibility