Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualności

„Malowana ryba”

Oliwia Drobniewska uczennica oraz Ola Nowogrodzka nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobowidzu wspólnie pomalowały rybę otrzymaną z partnerskiej, niemieckiej Gminy Uehlfeld. „Malowana ryba” dołączy do pozostałych ryb w artystycznej instalacji przy ratuszu Gminy Uehlfeld.

Czytaj dalej

Odbiór odpadów komunalnych

Kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy:
Michalina Barc

tel. 512-005-149

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracownika PSZOK, oraz w celu usprawnienia obsługi punktu, zaleca się wcześniejsze umówienie dnia i godziny przyjazdu pod nr tel. 538 – 579 – 997, w godzinach: pn. 9:00 – 16:00, śr. – pt. 9:00 – 16:00, sb. 8:00 – 16:00.

 


Stawki opłat:

Obowiązuje od 1 lipca 2020

Wypełnione wzory deklaracji:

 

Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą bezpłatnie przekazywać selektywnie zebrane odpady do PSZOK, który znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Trąbkach Wielkich przy ul. Pocztowej (droga na Kaczki). Na PSZOK nie można oddawać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej!

Co to jest PSZOK?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Co mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki?
Na PSZOK można oddawać następujące rodzaje odpadów:

– szkło,
– papier,
– tworzywa sztuczne,
– metale oraz opakowania wielomateriałowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów , motocykli,
– przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się jako medyczne, pochodzące z gospodarstw domowych (igły, strzykawki, paski do mierzenia poziomu glukozy, peny, igły do penów itp.)
– zużyte baterie i akumulatory,
–odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
– gruz w ilości do 2 metrów sześciennych rocznie i odpady pobudowlane i rozbiórkowe – w ilości do 0,5 metra sześciennego rocznie.
– odzież i tekstylia
– świetlówki

Czego nie mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Do PSZOK nie można przywozić materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej, papy, zmieszanych odpadów komunalnych i budowlanych oraz materiałów zawierających azbest.

Jak postępować z odpadami?
Odpady muszą być posegregowane. Zmieszane odpady komunalne nie będą przyjmowane. Z odpadami należy postępować ostrożnie, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady należy odpowiednio zabezpieczyć.
Mieszkańcy gminy muszą przywieźć odpady do PSZOK-u na własny koszt i własnym samochodem.

Co muszę zabrać jadąc oddać odpady?
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Trąbki Wielkie, ponieważ pracownik ma prawo potwierdzenia Państwa miejsca zamieszkania.

Czy dostanę potwierdzenie przekazania odpadów?
Przekazanie odpadów zostanie potwierdzone na Formularzu Przyjęcia Odpadów.

Gdzie znajduje się PSZOK?
PSZOK jest usytuowany przy Oczyszczalni Ścieków w Trąbkach Wielkich przy ulicy Pocztowej – droga na Kaczki.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Szczegółowe informacje na temat działania Punktu znajdą Państwo w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trąbkach Wielkich oraz w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 5, pokój nr 3, tel. 512-005-149.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Pocztowa
83-034 Trąbki Wielkie
Godziny otwarcia : Pon: 8.00-16.00. Wt. – nieczynne, Śr. – Pt. – 9.00 – 16.00, Sb. – 8.00 – 16.00. W dni ustawowo wolne od pracy – nieczynne.

Załączone dokumenty:

Accessibility