Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ochrona środowiska

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. budowy elektrowni słonecznej „Czerniewo 2” na działce 17/1 Graniczna Wieś

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek MG SOLAR 6 sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Czerniewo 2” o mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 17/1 Graniczna Wieś, gmina Trąbki Wielkie”.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21 obręb Warcz

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Usługi i Doradztwo Zbigniew Nowak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21 obręb Warcz.

Czytaj dalej

Obwieszczenie. Dopuszczenie Stowarzyszenia Ekologicznego Żuraw-Pomorze do udziału w postępowaniu

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia strony postępowania, że dnia 23.11.2023 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.9.8.2023, dopuszczające Stowarzyszenie Ekologiczne Żuraw-Pomorze z siedzibą w Gołębiewie Średnim do udziału w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Tomasza Łąckiego

Czytaj dalej

Wszczęcie postępowania – elektrownia słoneczna „Czerniewo 2” o mocy do 18 MW na działce o numerze ewidencyjnym 17/1 Graniczna Wieś

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MG SOLAR 6 sp. z o.o. reprezentowanego przez Mariusza Glitę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Czerniewo 2”

Czytaj dalej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Trąbki Wielkie gm. Trąbki Wielkie”.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Trąbki Wielkie reprezentowanej przez Adama Papaja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Trąbki Wielkie gm. Trąbki Wielkie”,

Czytaj dalej

Accessibility