Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ochrona środowiska

Obwieszczenie – wszczęcie postępowania – „Budowa elektrowni słonecznej (…) dz nr 1/7 Czerniewo”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MG SOLAR 6 Sp. z o.o., ul. Sadowa 27 28-300 Jędrzejów reprezentowanej przez pełnomocnika Piotra Czajkowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej Czerniewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 1/7 obręb Czerniewo

Czytaj dalej

Obwieszczenie studnia Błotnia

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia,

że dnia 18 maja 2020 roku została wydana decyzja znak OŚ.6220.1.6.DEC.2020 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych studni

Czytaj dalej

Accessibility