Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Wilke

Państwo Bogumiła i Józef Wilke z Gołębiewa Średniego w dniu 18.11.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility