Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Szturów

Państwo Maria i Andrzej Szturowie z Kaczek w dniu 27.12.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego.

W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility