Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Łupkowskich

Państwo Helena i Stanisław Łupkowscy z Gołębiewa Wielkiego w dniu 08.10.2020r. obchodzili Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności Kierownika USC Ludwiki Zdun na sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility