Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Danieli i Edwarda Kędziorów

Państwo Daniela i Edward Kędziorowie z Kaczek w dniu 17.10.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia, na dalszej wspólnej drodze, dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility