Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Burczyków

Państwo Barbara i Władysław Burczykowie z Postołowa w dniu 25.10.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility