Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Jubileusz Państwa Białeckich

Państwo Danuta i Henryk Białeccy z Sobowidza w dniu 12.11.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Błażej Konkol w obecności kierownika USC Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Accessibility