Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

📣Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich przedstawia kilka informacji ws wypłaty dodatku węglowego.
🔴1. Przypominamy, że od 20.09.2022 r. zmianie uległy niektóre zapisy ustawy o dodatku węglowym:
📌A. wydłużono czas na rozpatrzenie wniosku z jednego miesiąca do dwóch miesięcy.
📌B. jeden dodatek na jeden adres – w związku z tą zmianą należy pamiętać, że jeśli na jeden adres (adres, nie lokal mieszkalny) złożono kilka wniosków, rozpatrzony zostanie tylko pierwszy wniosek spełniający kryteria przyznania. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.
🟠2. Podstawą przyznania dodatku jest zgłoszenie w CEEB głównego źródła ogrzewania na: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
W CEEB główne źródło ciepła musi być wskazane jako „ZAINSTALOWANE” oraz „EKSPLOATOWANE” tzn. w użyciu. Jest to warunek konieczny do otrzymania dodatku węglowego.
🟡3. Ponadto, bardzo często we wnioskach nie jest podawany numer telefonu do kontaktu, ani adres e-mail, na który możliwe byłoby wysłanie informacji o przyznaniu dodatku.
🟢4. W przypadku gdy nie podano numeru telefonu, ani numeru konta – nie ma możliwości poinformowania wnioskodawcy o terminie odbioru dodatku w kasie banku w Trąbkach Wielkich.
🔵5. Jednocześnie informujemy, że 7 października 2022 r. uruchomiona została pierwsza transza dodatków węglowych (wypłata na konto).

Accessibility