Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informacja o pozyskaniu środków na inwestycje drogowe

1. W ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok – przyznano naszej gminie dofinansowanie w wys. 695.077,00 zł na wykonanie przebudowy ul. Łąkowej w Mierzeszynie. Długość drogi objęta przebudową wynosi ok. 1 km. Wartość całkowita zadania 1.390.154,00 zł. Planowany termin wykonania do końca 2021 roku.
2. W ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 przyznano gminie dofinansowanie na „Przebudowę odcinka drogi gminnej Ełganowo-Postołowo” o długości 1,9 km. Kwota dofinansowania wynosi 1.338.176,00 zł, a całkowita wartość inwestycji 2.103.000,00 zł. Planowany termin wykonania to październik 2021 r.

Accessibility