Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Gmina Trąbki Wielkie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości tam, gdzie wówczas znajdował się PGR) do złożenia oświadczenia podanego w załączniku. Oświadczenie mogą złożyć również osoby pełnoletnie które kontynuują dalszą naukę w szkole średniej.

Dokumenty (oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych) przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie.

Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. do 15:00. Wnioski będą rozpatrywane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie od 5 listopada br. – czas przewidziany na ich ocenę to około 40 dni. W związku z tym realizacja wniosków planowana jest na początek 2022 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie pod nr. tel. 512-005-157, adres e-mail: h.wroclawska@trabkiw.ug.gov.pl

Informacje dodatkowe:

Sprzęt będzie wydawany na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

– sprzęt komputerowy będzie przekazany na własność do wyłącznego użytku dla dziecka /ucznia szkoły podstawowej, zawodowej, średniej/,

– opiekun prawny / uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

– opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do corocznego okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez pracownika Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich.

Informacje uzupełniające:

12 października 2021 r.

W związku z informacjami przekazanymi przez Operatora projektu: Politechnikę Łódzką, informuję, iż do uczestnictwa w projekcie kwalifikują się dzieci uczęszczające do klasy 0 mieszczącej się w Szkole Podstawowej jak również uczniowie szkół zawodowych.

14 października 2021 r.

W związku z informacjami przekazanymi przez Operatora projektu: zmieniono formularze Oświadczeń. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi zapisami dokumentacji konkursowej dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

DO POBRANIA:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia

Zgoda na przetwarzanie danych

Accessibility