Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa odcinka drogi gminnej Postołowo – Ełganowo

mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skrócenie dojazdu poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej Postołowo – Ełganowo, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Accessibility