Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dotacja na usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich wniosek o udział w w/w programie w terminie do dnia 29.11.2019 r.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Trąbki Wielkie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Wnioski należy składać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, ul. Gdańska 12 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 512 006 372 lub 512 005 149.

Druk wniosku >>

Accessibility