Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

DODATEK WĘGLOWY – ZMIANA USTAWY

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach nie stosuje się dotychczasowych przepisów (jeden adres jeden dodatek).

LOKAL MIESZKALNY – DEFINICJA – lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, posiadających osobne wejście, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Lokal mieszkalny służy do zaspokajania tzw. potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby, jest wyposażony oprócz pokoi, w kuchnię, łazienkę i ubikację oraz korytarz. (Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994, § 2 ust. 2).

W sytuacji gdy złożono wniosek o dodatek węglowy przed wejściem w życie zmiany do ustawy (tj. przed 03.11.2022 r.) i wniosek został rozpatrzony negatywnie lub pozostawiony bez rozpatrzenia, należy złożyć nowy wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ustalenie odrębnego adresu lub dokument potwierdzający brak możliwości ustalenia odrębnego adresu do dnia 30.11.2022 r.

Jeżeli wniosek złożono przed 03.11.2022 r. i do dnia 03.11.2022 r. nie został on rozpatrzony – nie należy składać kolejnego wniosku (wydłuży to procedurę rozpatrywania). Należy jedynie dostarczyć dokument potwierdzający ustalenie odrębnego adresu lub dokument potwierdzający brak możliwości ustalenia odrębnego adresu do dnia 30.11.2022 r.

W przypadku potwierdzenia braku możliwości ustalenia odrębnego adresu dla lokalu mieszkalnego – przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich w celu ustalenia odrębności lokali mieszkalnych (zgodnie z ww. definicją) oraz wykorzystywanie oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Accessibility