14 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Wójta oraz Kierownika Zespołu Oświaty z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie. Podczas spotkania omówione zostały bieżące sprawy oświatowe.

Wójt przedstawił założenia przyjęte do projektowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020, programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Poinformował dyrektorów o zmianie w organizacji ruchu na trasie Starogard Gdański – Gdańsk przez gminę Trąbki Wielkie. Zmianach w planach dowozu uczniów od 18 marca 2019 roku do placówek oświatowych w Sobowidzu i Trąbkach Wielkich. Omówiono rekrutację do klasy I, oraz zajęcia dodatkowe z nauki pływania dla dzieci. Zwrócono uwagę na wydatkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń nauczycieli.

W spotkaniu uczestniczył również komendant Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim Wojciech Wanat i insp. ds. wojskowych, obronnych i p. poż. Anna Andreskowska, którzy przedstawili propozycję zorganizowania na terenie gminy, Gminnego Konkursu
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Konkurs ten ma wpisać się
w stały kalendarz – konkursu gminnego i powiatowego. Zorganizowany zostanie pod koniec tego roku szkolnego.