W dniu 14 marca br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie z Kołami Łowieckimi, dzierżawiącymi obwody łowieckie na terenie naszej Gminy. Przedmiotem spotkania było omówienie zagadnień związanych z proponowaną zmianą ustawy Prawo łowieckie; przygotowaniem planów polowań zbiorowych oraz organizowaniem polowań; realizacją i przygotowaniem rocznych planów łowieckich oraz zagrożenie ASF. Zagorzałą dyskusję wzbudziła proponowana zmiana Prawa łowieckiego w zakresie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Zaangażowanie w ten proces przedstawicieli Urzędu Gminy, Koła Łowieckiego i poszkodowanych może stwarzać wiele problemów technicznych.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,
przypadajacego 11 marca,
wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim
z terenu Gminy Trąbki Wielkie
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym
oraz wytrwałości i zadowolenia z wypełnianych obowiązków.
Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa
codziennej pracy
na rzecz lokalnej społeczności.

 

Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie
Zbigniew Leszczyński

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol

Sześcioosobowa delegacja z naszej gminy uczestniczy w międzynarodowych targach Freizeit Messe Touristik&Garden w Norymberdze gdzie wraz z gminą Żukowo reprezentują województwo pomorskie. W promocji naszego regionu pomagają nam przyjaciele z zaprzyjaźnionej gminy Markt Uehlfeld z burmistrzem Wernerem Stoeckerem na czele.