Podczas LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie
Wójt Gminy Błażej Konkol otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Gratulujemy!

Gminia Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 984 174,58 zł na budowę kanalizacji w aglomeracji Sobowidz.
20 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Błażej Konkol w Gdańsku uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy.
Koszt całkowity realizacji projektu to 23 788 393,63 zł