To akcja, zorganizowanej tej wiosny na terenie Gminy Trąbki Wielkie w ramach której Gmina zakupiła 40 budek lęgowych dla ptaków. 15 budek do samodzielnego montażu przekazano do Szkół Podstawowych oraz 25 gotowych skrzynek lęgowych do powieszenia w sołectwach odebrali Sołtysi. Wycinanie starych, dziuplastych drzew a także prace remontowe i dociepleniowe naszych budynków powodują, że ptaki (dziuplaki) mają coraz mniej miejsc, w których mogą sobie uwić przytulne gniazdka.

 

19 kwietnia 2018 roku, w naszej Szkole, odbyły się warsztaty i zajęcia w ramach akcji społeczno – edukacyjnej, pn. Żonkile. Powodem tego działania, była 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało po raz szósty akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, nasza Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, dołączyła do tej akcji po raz pierwszy.

Ośmielony przez Gospodarza tych łamów, chciałbym podzielić się kilkoma zdaniami w związku z dopiero co zakończonym XIX-tym rozpoczęciem sezonu motocyklowego na Pomorzu, zwanym w środowisku „Jajcarnią”.

W Sobowidzu poświęciliśmy jednoślady już po raz dziesiąty, a że wyjątkowo odbyło się to po – wczesnej tego roku – Wielkanocy oraz przy pięknej pogodzie, dodatkowym atrakcyjnym elementem zlotu stał się koncert Boanerges Biker's Band na otwartym powietrzu.

Impreza dawno już przekroczyła kameralne ramy i bez wsparcia współdziałających osób i instytucji po prostu nie byłaby możliwa. Władze gminne nie tylko fundują atrakcyjne nagrody w konkursach, ale poprzez zależne od siebie agendy GOKSiR-u, Szkoły Podstawowej w Sobowidzu, Przedszkola w Trąbkach Wielkich zapewniają grochówkę o zasłużonej sławie, zaplecze sanitarne i tegoroczną nowość: scenę. O bezpieczeństwo, ale i o dystrybucję bigosu i zupy dla zgłodniałych i spragnionych wiosny motocyklistów dbają strażacy z OSP Sobowidz. Piekarnia pana Czajki z Różyn wiernie zapewnia świeże pieczywo. Gdańskie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, salon motocyklowy Moto-Klan, klub MC Lotor tradycyjnie przywożą własne premie lub puchary, podobnie jak - po raz kolejny – Starosta Powiatu Gdańskiego i Burmistrz bratniej gminy Uehlfeld. Niedawno bierzmowana młodzież „obrączkuje” przekraczające całymi grupami rogatki Sobowidza motocykle.

 

UWAGA!
OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYPALANIA TRAW!

W związku z trwającym okresem wiosennym przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. 142) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.