Podczas LV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie
Wójt Gminy Błażej Konkol otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Gratulujemy!

Gminia Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 984 174,58 zł na budowę kanalizacji w aglomeracji Sobowidz.
20 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Błażej Konkol w Gdańsku uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy.
Koszt całkowity realizacji projektu to 23 788 393,63 zł

Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 10 lipca 2018r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie jak również można pobrać z tej strony (ponizej).