Kilka dni temu, na budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 12 w Trąbkach Wielkich, zamontowano czujnik jakości powietrza.

Po raz jedenasty Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" będzie nieść pomoc lokalnym społecznościom dzięki konkursowi "Fabryka Pomysłów".

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.