Z okazji "Dnia Sołtysa", w imieniu własnym, ale także całego samorządu gminnego pragniemy złożyć Sołtysom oraz Radom Sołeckim Gminy Trąbki Wielkie wyrazy głębokiej wdzięczności za zaangażowanie i ciężką pracę, której głównym celem jest rozwój naszych gminnych wsi.

Kilka dni temu, na budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 12 w Trąbkach Wielkich, zamontowano czujnik jakości powietrza.

Po raz jedenasty Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" będzie nieść pomoc lokalnym społecznościom dzięki konkursowi "Fabryka Pomysłów".