Po raz jedenasty Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" będzie nieść pomoc lokalnym społecznościom dzięki konkursowi "Fabryka Pomysłów".

Do 1 marca trwa nabór projektów od organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i innych jednostek lokalnych, mogących liczyć na wsparcie fundacji w realizacji inicjatyw z dziedziny m.in. edukacji, ekologii, sportu, czy kultury.

Szczgóły >>