I EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM"
- 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

pod patronatem
Wicemarszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza

 


I EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

“POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”
- 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Państwo Emilia i Janusz Brzózka w dniu 17.10 2017r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni przez Wójta Gminy Błażeja Konkola medalami nadanymi przez Prezydenta RP.