Państwo Zofia i Edmund Szulejewscy z Zaskoczyna w dniu 16.09.2019r. obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Odznaczenia dokonał  Wójt Gminy Pan Błażej Konkol. Kierownik USC Ludwika Zdun do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączyła kosz kwiatów i upominek.