Gmina Trąbki Wielkie zakończyła realizację projektu pn. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi".

Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna, na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie". Nr umowy RPPM.03.01.00-22-0054/16-00 z dnia 24.01.2017 r.