Gmina Trąbki Wielkie zakończyła realizację projektu pn. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi".

 

Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie

operacja mająca na celu wzbogacenie oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD Trzy Krajobrazy poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem w Mierzeszynie i budowę miejsca rekreacji, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacyjne wyposażone w urządzenia małej architektury: ławki, stoły, stojaki rowerowe; sprzęt wodny: kajaki, łódki, rowery wodne; plac zabaw dla dzieci, 3 altany, wiata na sprzęt wodny i pomost pływający. Wartość dofinansowania 291557 zł.

Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.