ZP.271.12.2019

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg na
Przebudowę drogi gminnej – ul. Andrzeja Grubby w miejscowości Trąbki Małe