Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2019 z dnia 2 marca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie ustnego nieograniczonego przetargu. Załącznik Nr 1.