Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Projekt pn.  „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”

Beneficjent Projektu: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

Partnerzy Projektu:, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Pszczółki, Powiat Gdański

Wartość projektu i źródło dofinansowania: 49 878 244,63 PLN  (w części dotyczącej Gminy Trąbki Wielkie: 1 845 689,04 PLN)

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania: 26 631 987,34 PLN  (w części dotyczącej Gminy Trąbki Wielkie:  741 790,86 PLN)

Termin realizacji projektu:
02.01.2017-30.06.2021

Zakres, cel i planowane efekty projektu:

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na rozbudowie systemu transportowego powiatu gdańskiego, w tym w szczególności na utworzeniu 3 integracyjnych węzłów transportowych w obszarze dworców kolejowych (w mieście Pruszcz Gdański oraz w miejscowościach Cieplewo i Pszczółki) wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej służącej obsłudze pasażerów, zaplecza parkingowego oraz budowie i przebudowie układu drogowego wokół węzłów. Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego oraz poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres usług.

Projekt na terenie Gminy Trąbki Wielkie obejmuje następujące zadania: budowa ścieżki rowerowej  na trasie Żelisławki – Sobowidz o dł. 4,1 km.

Accessibility