Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodawa

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania operacji typu : „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania ” Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zwiększenie liczby odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej o 443 osoby.

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłodawa Gmina Trąbki Wielkie.

Beneficjent: Gmina Trąbki Wielkie

W ramach zadania powstało ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie i jedna przydomowa. Sieć kłodawska została podłączona do oczyszczalni w Trąbkach Wielkich.

 

Accessibility