Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Budowa miejsca rekreacji ze ścieżkami przyrodniczo-edukacyjnymi w miejscowości Trąbki Wielkie – umowa o dofinansowanie z dnia 16.05.2022 r.

W ramach projektu powstało miejsce rekreacyjne w Trąbkach Wielkich wyposażone w małą architekturę: wiatę rekreacyjną, ławki, kosze na śmieci, urządzenia fitness, stół z ławami drewnianymi, ścieżkę edukacyjną wyposażoną w tablice informacyjne, podest do obserwacji przyrodniczych. Teren oświetlono lampami solarnymi. Dodatkowo powstały miejsca parkingowe. wartość zadania 353.091 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW PROW 2014-2020 w kwocie 224.671 zł.

Accessibility