Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Awanse nauczycieli

W Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt Gminy Trąbki Wielkie Pan Błażej Konkol, w obecności Pani Patrycji Jereczek Kierownika Zespołu Oświaty.

Akty mianowania otrzymali:

 1. Bogdan Janiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego
  w Czerniewie.
 2. Dawid Klein – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego
  w Czerniewie.
 3. Justyna Maria Perka – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej
  w Trąbkach Wielkich.
 4. Pani Zofia Jaromin – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna
  w Mierzeszynie.
 5. Joanna Katarzyna Tarczyńska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.
 6. Pani Natalia Konarzewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Wręczenie aktów nadania poprzedziło złożenie przez nauczycieli ślubowanie wg następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela.

Accessibility