Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przedszkole w Trąbkach Wielkich zapewni opiekę 200 dzieciom

Z dniem 1 września 2020r. Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich zapewnia opiekę przeszło 200 przedszkolakom z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Placówka działa w dwóch obiektach – w budynku przy ulicy Parkowej, gdzie opiekę znalazły najmłodsze dzieci (3-4 latki) oraz  w budynku przy ulicy Sportowej 19, w którym przebywają starsze przedszkolaki ( 4/5 i 6-latki).

Przedsięwzięcie zostało współrealizowane ze środków pozyskanych w ramach wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 03.01Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach pozyskanych środków zaadaptowano pomieszczenia szkolne do potrzeb dzieci przedszkolnych (sale, szatnie, łazienki, stołówka). Wychowankowie do codziennej zabawy mają 6 przestronnych sal, wyposażonych w kompletne zestawy meblowe, stoły, krzesła, zabawki i pomoce dydaktyczne. Do realizacji zajęć dodatkowych przygotowano dzieciom salę zajęć rytmicznych, salę gimnastyczną, gabinet terapii pedagogicznej i psychologa, gabinet terapii logopedycznej. W nowoczesny sposób urządzony został pokój nauczycielski, sekretariat oraz gabinet dyrektora. Starsze przedszkolaki podczas spożywania posiłków korzystają ze stołówki znajdującej się przy kompleksowo wyposażonej kuchni z pełnym zapleczem magazynowym, młodszym dzieciom posiłki podawane są na salach (dostarczane są one z kuchni z wykorzystaniem windy transportowej).

W ramach dofinansowania placówka otrzymała środki przeznaczone na zatrudnienie kadry przedszkolnej, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli oraz na przeprowadzenie w roku szkolnym 2020/2021 szeregu zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i kreatywność wychowanków. W ofercie znalazły się zajęcia z kodowania i robotyki, warsztaty doświadczalne, zajęcia matematyczne, plastyczne, rytmiczne, sportowe, z przedsiębiorczości czy język angielski. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkolaki zostały objęte opieką logopedy, psychologa oraz maja możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i terapii pedagogicznej. W planie mają się odbyć 2 Festyny Kreatywności, 2 Dni z Nauką i 8 wyjazdów do pomorskich instytucji edukacyjnych i kulturalnych – co jednak w związku z panującą pandemią, stoi pod znakiem zapytania.

Wszyscy uczestnicy projektu wyposażeni zostali w tzw. wyprawkę (podstawowe środki papiernicze, zestaw pakietów edukacyjnych do edukacji przedszkolnej i nauki języka angielskiego). Udział w projekcie jest ogromnym wsparciem dla rodziców – uczestnicy projektu w trakcie jego realizacji nie ponoszą kosztów związanych z opieką przedszkolną – po stronie opłat pozostaje wyłącznie pokrycie kosztu posiłków spożywanych w przedszkolu przez dziecko.

Mamy nadzieję, iż w nowym obiekcie przedszkolaki będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju, kreatywnej zabawy i fascynującego doświadczania. Liczymy, że zdrowie nie będzie opuszczać zarówno naszych wychowanków, ich rodziców oraz kadry przedszkola – i pandemia nie pokrzyżuje nam możliwości stacjonarnego korzystania z profitów realizowanego projektu.

Accessibility